Berichten

Werk voor jongeren

Het kabinet wil samen met de gemeenten en het UWV 28.500 kwetsbare jongeren aan een baan helpen. De jeugdwerkloosheid is op het laagste niveau in vijf jaar tijd. 144.000 jongeren zoeken een baan en 1.268.000 zijn aan het werk.

Niet-westerse immigranten hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Zij zijn ruimt twee keer zo vaak werkloos als andere jongeren. Dit komt doordat zij opgroeien in achterstandswijken, waar veel mensen laagopgeleid op werkloos zijn.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt: ‘’Alle jongeren verdienen een eerlijke kans op werk’’. Hij wil de zwakkeren een handje helpen en aan een baan helpen. Het UWV heeft samen met scholen en uitzendbureaus 50 verschillende evenementen door het hele land georganiseerd waar jongeren, potentiele werkgevers en uitzendbureaus elkaar konden ontmoeten.

 Bron: dvhn.nl