Paulien de Winter

Paulien de Winter

dr. P. de Winter is universitair docent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoeken

Slimme handhaving

Slimme handhaving in de praktijk

Tussen de regels

Sociaal rechercheur

lees meer…