Categorie

Nieuwsarchief

Handhavingsbeleid

Het kabinet wil gemeenten stimuleren meer onderzoek te doen naar effecten van gedragsinterventies en andere handhavingsinterventies. Op deze manier verwacht het Rijk dat gemeenten de... Lees verder

Tekort bijstandsbudget

Voor het vierde jaar op rij kregen gemeenten in 2017 van het Rijk te weinig budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Het tekort bedroeg 276... Lees verder

Mensen in de bijstand

Voor het eerst in bijna tien Jaren heft er een daling van bijstandsgerechtigden plaatsgevonden. In 2017 nam dit aantal af met ongeveer 3500. De laatste... Lees verder

Participatiebeleid

Een zachte hand en subtiele drang naar participatie werken het beste voor mensen in de bijstand. Gemeenten houden niet van dwang en zetten liever in op... Lees verder

Laag budget bijstand

Een groot deel van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen uit te betalen. Uit een analyse blijkt dat dit budget... Lees verder

Rapport participatiewet

Op 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd. De wet schrijft onder andere voor dat bijstandsgerechtigden die voldoende arbeidsvermogen hebben, zich moeten houden aan een... Lees verder

Psychische zorg

Bijna een derde van alle bijstandsgerechtigden krijgt psychische zorg vanwege psychische klachten. Bij werkenden of mensen die een opleiding volgen is dit slechts 10 procent.... Lees verder

Experiment bijstand

Vijf gemeenten mogen gaan experimenteren met de bijstandsregels. Zij mogen twee jaar de regels voor de bijstand versoepelen. Op deze manier wil staatssecretaris Klijnsma van... Lees verder

Strenge aanpak loont

In Rotterdam krijgen bijstandsgerechtigden met behulp van een speciaal project sneller werk dan verwacht. Twaalfduizend Rotterdammers hebben de afgelopen drieënhalf jaar een baan gevonden. Dit... Lees verder

Arbeidsmarkt ’17-‘18

De prognose betreft de verwachtingen van het UWV over de landelijke, sectorale en regionale arbeidsontwikkelingen in 2017 en 2018. Naar verwachting stijgt het aantal banen... Lees verder
1 2 3 9