Berichten

Uitkeringsfraude?

Onlangs heeft onderzoeksbureau Ipsos een onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van burgers over de hoeveelheid uitkeringsgerechtigden en het aantal fraudegevallen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de uitkeringsfraude in werkelijkheid tien keer lager ligt dan dat burgers dachten. Daarnaast wordt het werkloosheidscijfer in Nederland en in Europa twee keer zo hoog ingeschat dan dat daadwerkelijk het geval is. Tevens strookt de perceptie over werkloosheid in de steden en de provincies niet met de realiteit: gedacht wordt dat in West-Nederland en in de steden Rotterdam en Amsterdam de meeste uitkeringsgerechtigden wonen terwijl dit in werkelijkheid de noordelijke provincies zijn en de stad Rotterdam.

Bron: Ipsos