Berichten

Wet Werk en Bijstand

In Rotterdam wordt al enige jaren in praktijk onderzocht of een strenger uitkeringsbeleid zorgt voor een daling van de werkloosheid. Dit uitkeringsbeleid wordt nu (deels) opgenomen in de Wet Werk en Bijstand. Tamara Woestenburg evalueert dit strengere beleid uit Rotterdam en publiceerde hierover in De Correspondent. Over het Rotterdamse beleid praatte Woestenburg onder andere met uitkeringsgerechtigden, een re-integratiespecialist voor de gemeente Rotterdam en de ombudsman van Rotterdam, waarbij allen zich negatief uitspreken over het strengere beleid. Volgens Woestenburg leidde het Rotterdamse beleid niet tot een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden of een daling van de kosten. Daarnaast is de dienstverlening niet op orde doordat het nieuwe beleid meer tijd en energie vergt. Slecht één maatregel uit het beleid heeft volgens Woestenburg effect: de regel dat de burger eerst vier weken naar werk moet zoeken, voordat hij in aanmerking komt voor een uitkering. Deze maatregel is echter tot op heden niet opgenomen in de Wet Werk en Bijstand.

Bron: De Correspondent