Berichten

Almere bewijst

De gemeente Almere geeft het goede voorbeeld in het kader van werklozen ouderen weer aan het werk te krijgen. In de afgelopen twee jaar zijn zij erin geslaagd om 150 werkloze 45-plussers aan een baan te helpen. De werkzoekenden kregen daarbij extra begeleiding.

De gemeente maakte 200 duizend euro vrij voor de aanpak van de werkloosheid onder ouderen. De helft van de bijstand gaat naar ouderen. Almere wees voor deze doelgroep vier ambtenaren aan die zich intensief bezighielden met de oudere werklozen.

De langdurige werkloosheid onder ouderen neemt toe. Veel ouderen die werkloos worden en niet meer aan de slag komen, krijgen te maken met een behoorlijke inkomensval. Wat hierbij een rol speelt is dat werkgevers in Nederland bang zijn om ouderen in dienst te nemen omdat ze vrezen dat zij vaker ziek zijn en dan moeten opdraaien voor de kosten.

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Ouderen scholen zich steeds meer, zij investeren in de eigen kennis nu zij weten dat zij langer moeten doorwerken.

 

Bron: Volkskrant.nl