Interessante links

Over het onderzoek

Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Rechtsgeleerdheid)

Groningen Centre for Law & Governance

Instituut Gak


Sociale zekerheid*

Jaarplan Inspectie SZW

Jaarverslag Nationale Ombudsman

Jaarplan SVB

Jaarverslag SVB

Jaarplan UWV

Jaarverslag UWV

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015

Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ)

Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2015

UWV Perspectief | Platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid


Wet- en regelgeving

Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving

Participatiewet


Handhaving*

Handhaving en gedrag (CCV)

RCF Kenniscentrum Handhaving

SZW-handhavingsprogramma 2011 – 2014


Instanties*

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Sociale Zaken en Werk

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV)

Werkplein

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Belastingdienst

FIOD

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Fraudebestrijding en handhaving

Sociale Zaken

Divosa

Cedris

Inlichtengenbureau (IB)

Programmaraad

Sociale Recherche

Vide (beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie)

Prettig contact met de overheid (PCMO)

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

SUWINET


Cliëntenraden*

Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Zoek een regionale cliënteraad

Clientenraad UWV

Zoek een regionale cliëntenraad

Clientenraad Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 

 

* Staat uw website hier nog niet bij, maar hoort deze wel in deze lijst, laat het ons dan even weten.