Berichten

Verjaarde schuld

De vordering van ruim 35.000 euro die de gemeente Rotterdam heeft op een bijstandsgerechtigde is verjaard. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in zijn uitspraak van 29 april 2019. De bijstandsgerechtigde hoeft dit bedrag niet meer terug te betalen aan de gemeente.

De gemeente Rotterdam vorderde de bijstand terug omdat de uitkeringsrechtigde inkomsten uit tijdelijke banen had verzwegen. Daarnaast had hij nog andere schulden bij de gemeente. Omdat de man verschillende schulden had openstaan was niet duidelijk welke schulden hij afbetaalde en welke schulden nog open stonden. In 2015 verzocht de man om kwijtschelding van een schuld. De rechter oordeelde toen dat dit niet nodig was, omdat de schuld al was verjaard. De gemeente ging hierop in beroep bij de Centrale Raad van Beroep, die ook oordeelde dat het bedrag niet meer opeisbaar is.

Volgens experts heeft deze uitspraak gevolgen voor andere uitkeringsgerechtigde die meerdere schulden hebben bij de gemeente. Ook hun schulden zouden kwijtgescholden kunnen worden. Gemeenten kunnen dit voorkomen door duidelijk te communiceren over welke schulden er zijn en deze op te eisen.

Bron: RechtspraakVolkskrant