Berichten

Uitspraak CRvB

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de gemeente Enschede €50.000 mag terugvorderen van een stel dat bijstand ontving en bijverdiende met het zetten van tatoeages. De rechtbank Almelo oordeelde eerder dat de gemeente onderzoek had moeten laten uitvoeren naar de prijs van tatoeages. Volgens de rechter kwam de schatting van het terug te vorderen bedrag neer op €10.000. De uitspraak van de CRvB benadrukt dat wanneer een gemeente voldoende aantoont dat er geen recht bestaat op een uitkering, de plicht om het tegendeel aan te tonen bij de burger ligt.

Bron:
Binnenlands Bestuur
Divosa