Berichten

Toekenning subsidie onderzoek

Onze eigen onderzoeker Paulien de Winter heeft voor haar onderzoek naar het versterken van de menselijke maat bij de handhaving van de Fraudewet in de uitvoeringspraktijk subsidie toegekend gekregen. De subsidie is verstrekt door de Gratama Stichting en is bedoeld om wetenschappelijke projecten van de Rijksuniversiteit Groningen financieel te ondersteunen.

Sinds haar promotie op 11 juli is Paulien werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde. Op de Rijksuniversiteit Groningen geeft zij rechtssociologie en een aantal beleidsvakken. Daarnaast is zij actief in het kader van het onderzoek Reflectief toezicht.

Bron: Rug.nl