Berichten

Tekort bijstandsbudget

Voor het vierde jaar op rij kregen gemeenten in 2017 van het Rijk te weinig budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Het tekort bedroeg 276 miljoen. Dat is exclusief de kosten van de vangnetregeling van 71 miljoen. Uit de analyse van Divosa op basis van de voorlopige financiële gegevens van gemeenten over 2017 blijkt verder dat 79% van alle gemeenten een tekort had. Divosa vindt dat het Rijk de ramingssystematiek zo snel mogelijk moet verbeteren.

Ook in 2018 zullen gemeenten naar verwachting een tekort hebben op hun budget om bijstandsuitkeringen te betalen. Het Rijk berekent elk jaar hoeveel mensen er gemiddeld in de bijstand zitten en hoeveel geld gemeenten dus nodig hebben om die uitkeringen te betalen. Het rijk maakt al jaren op rij aantoonbare verkeerde inschattingen.

Het aantal mensen in de bijstand neemt af sinds vorig jaar. Maar de uitstroom gaat de tekorten niet oplossen. Als het aantal bijstandsuitkeringen daalt, daalt immers ok het budget. Het gat blijft daardoor net zo groot als voorheen.

De uitgaven in de bijstand bedroegen 6,3 miljard euro in 2017, maar vorderden ook 133 miljoen terug aan te veel betaalde uitkeringen. Het tekort op het bijstandsbudget bedroeg per saldo 276 miljoen. Daar bovenop komen nog de kosten van de vangnetregeling van 71 miljoen.

Bron: Divosa.nl