Berichten

SLSA Grant

Paulien de Winter heeft een Research Grant toegekend gekregen van de Socio-Legal Studies Association (SLSA). Ze verkreeg de beurs voor haar onderzoek ‘Unravelling the Paradox: Investigating Contrasts in Administrative and Criminal Sanctions in the Dutch Social Security System’.

In het onderzoek staat het spanningsveld tussen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk sanctioneren bij overtredingen van de inlichtingenplicht van de Participatiewet centraal. De centrale onderzoeksvraag is: welke verschillen komen naar voren in het opleggen van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties voor soortgelijke gevallen van fraude binnen het socialezekerheidsrecht in Nederland? De Winter zal de vraag beantwoorden aan de hand van een analyse van de jurisprudentie en een vragenlijst onder boeteambtenaren.

Bron: https://www.rug.nl/rechten