Berichten

Rapport participatiewet

Op 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd. De wet schrijft onder andere voor dat bijstandsgerechtigden die voldoende arbeidsvermogen hebben, zich moeten houden aan een aantal arbeidsverplichtingen. In het geval de klant nalatig is, dient de gemeente een maatregel tot verlaging van de uitkering op te leggen. Uit het onderzoek dat te vinden is door op onderstaande link te klikken blijkt dat veel gemeenten zich niet houden aan het opleggen van alle arbeidsverplichtingen en de naleving daarvan niet handhaven.

In de praktijk blijkt dat het aantal specifieke arbeidsverplichtingen niet uitvoerbaar is. De inspectie stelt voor dat partijen de verplichtingen nader bezien. Dit met als gevolg een eventuele aanpassing van de wet. De inspectie constateert dat gemeenten, zowel bij het feitelijk opleggen van maatregelen als de hoogte ervan, een zeer gevarieerd beeld laten zien, terwijl de wet juist uniformiteit nastreeft.

Bron: Rijksoverheid.nl