Publicaties

Advies Wiv 2017

De minister van BZK heeft in het kader van de ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017’ besloten een onderzoeksopdracht te verlenen aan onderzoekers prof. dr. P.P.T. Bovend’Eert,... Lees verder

Evaluatie Wpta

Onderzoeker Heinrich Winter heeft samen met Rianne Herregodts, Erwin Krol en Attie Schout de ‘Wet positie en toezicht advocatuur’ geëvalueerd. In opdracht van het WODC is... Lees verder

Handboek Toezicht

In het handboek ‘Toezicht’ (januari 2023) wordt uitgebreid het functioneren en de organisatie van inspecties en autoriteiten behandeld. De rol van deze organisaties is cruciaal in de... Lees verder

Toezicht in het sociaal domein

Door de overheveling van belangrijke taken, zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, passend onderwijs en werk en inkomen zouden gemeenten meer maatwerk kunnen leveren. Sindsdien is er weinig... Lees verder

Slimme handhaving in de praktijk

‘Slimme handhaving’ is een nieuw perspectief op handhaving in de sociale zekerheid. Het uitgangspunt van ‘slimme handhaving’ is dat bij de inrichting van de handhavingsrelatie... Lees verder

Tussen de regels

Paulien de Winter is op 11 juli 2019 gepromoveerd met naar onderzoek: ‘Tussen de regels: een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid’. De in 2013... Lees verder

Slimme handhaving

Met de actuele discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat staat ook de handhaving in de sociale zekerheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda.... Lees verder

Contact in de bijstand

Het belang van een match in het soort contact tussen uitkeringsgerechtigden en uitkeringsinstanties Dr. Willem Bantema schrijft in zijn nieuwe artikel in RdW over het... Lees verder

Recht en vertrouwen

In het boek ‘De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving’ (redactie H.D. Tolsma en P. de Winter) reflecteren verschillende auteurs vanuit een... Lees verder

Werk in uitvoering

Handhaving van de sociale zekerheid is een actueel thema in Nederland. Enerzijds hanteren de handhavende instanties de methode ‘zacht waar het kan, hard waar het... Lees verder

Factsheet slimme handhaving

Enkele voorlopige bevindingen van ons onderzoek hebben wij samengevat in een factsheet. Deze factsheet vindt u hieronder.

Verslag Expertmeeting

Op 26 oktober 2016 heeft de onderzoeksgroep ‘Handhaving van onderop’ (Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Instituut Gak) een drukbezochte expertmeeting georganiseerd met de titel ‘Slimme handhaving in... Lees verder

Cafés in opstand

Waarom worden bepaalde regels door sommige mensen wel nageleefd terwijl anderen zich niet aan die regels houden? In dit rechtssociologisch onderzoek naar de naleving van... Lees verder

Een factuurtje uit Leeuwarden

Dit onderzoek is geïnspireerd op Tom Tyler’s invloedrijke studie ‘Why people obey the law’ (1990) en draait om de volgende vraag: Welke factoren verklaren het... Lees verder

Legitimiteit betwist

Legitimiteit betwist geeft een overzicht van het empirisch onderzoek naar de door burgers ervaren legitimiteit van het overheidsoptreden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van... Lees verder