Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Auteurs: Paulien de Winter

Handhaving van de sociale zekerheid is een actueel thema in Nederland. Enerzijds hanteren de handhavende instanties de methode ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’, anderzijds neigt het beleid van de overheid naar een meer uniforme en repressieve insteek. In dit promotieonderzoek bestudeert De Winter handhaving van sociale zekerheid in de praktijk. De focus ligt op hoe ambtenaren of adviseurs hun gedrag afstemmen op uitkeringsgerechtigden. Bij handhaving denkt De Winter aan een ruime definitie van dit begrip, van preventie tot aan sanctionering. De vraag waar zij antwoord op wil geven met het onderzoek is: ‘In hoeverre is er, in de praktijk van handhaving van de sociale zekerheid, sprake van afstemming tussen ambtenaar en uitkeringsgerechtigde (zoals gesuggereerd in de theorie van ‘responsive regulation’)? En welke lessen kunnen hieruit worden getrokken over de effectiviteit van handhaving?’


Publicatie bekijken: Artikel de Winter RdW 2016-1