Tussen de regels

Tussen de regels

Auteurs: Paulien de Winter

Paulien de Winter is op 11 juli 2019 gepromoveerd met naar onderzoek: ‘Tussen de regels: een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid’.

De in 2013 ingevoerde ‘Fraudewet’ moest voor een strengere aanpak van uitkeringsfraude zorgen. Deze wet schrijft dwingend voor hoe gemeenten verplichtingen moeten naleven. Maar hoe worden deze verplichtingen echt nageleefd? In het proefschrift wordt deze vraag onderzocht.

Paulien de Winter onderzocht bij drie sociale diensten en twee UWV werkbedrijven de handhaving van verplichtingen bij uitkeringen. Ze keek daarbij naar hoe het gaat in de praktijk en niet naar de wetgeving die hierover bestaat. Het onderzoek laat zien dat strenge regelgeving niet automatisch leidt tot strenge uitvoering. Medewerkers zoeken de ruimte ‘tussen de regels’ op om, in hun ogen, het beste resultaat te bereiken.

Download ‘Tussen de regels’ (via Kennisbank, Instituut Gak)

Bestel ‘Tussen de regels’ (via Boom Juridisch)Publicatie bekijken: Tussen de regels_WEB