Legitimiteit betwist

Legitimiteit betwist

Auteurs: H. Weyers & M. Hertogh

Legitimiteit betwist geeft een overzicht van het empirisch onderzoek naar de door burgers ervaren legitimiteit van het overheidsoptreden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, Ministrie van Justitie. Het analyse kader dat Weyers en Hertogh ontwikkelen is gebaseerd op het denken van de politicoloog Easton en de sociaal-psycholoog Tyler. Easton onderscheidt drie thema’s  om legitimiteit van overheidsoptreden te analyseren: legitimiteit van het systeem, van de gezagsdragers en van de output van het systeem. Op basis van Tyler kan de ervaren legitimiteit ontleed worden in drie dimensies: vertrouwen, tevredenheid en acceptatie. Het literatuuronderzoek op basis van dit raster maakt duidelijk dat er nog weinig empirisch onderzoek is gedaan naar de door burger ervaren legitimiteit van het justitieoptreden.  Het materiaal dat er is wijst niet op grootschalige legitimiteitserosie maar maakt wel duidelijk dat de legitimiteit van het overheidsoptreden wordt betwist.Publicatie bekijken: Legitimiteit betwist