Een factuurtje uit Leeuwarden

Een factuurtje uit Leeuwarden

Auteurs: M. Hertogh, H.B. Winter & L.T. Schudde

Dit onderzoek is geïnspireerd op Tom Tyler’s invloedrijke studie ‘Why people obey the law’ (1990) en draait om de volgende vraag: Welke factoren verklaren het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren; en welke rol spelen hierbij hun opvattingen over de legitimiteit van het recht en de overheid? Vanuit maatschappelijk perspectief is dit onderzoek van belang omdat het gegevens oplevert die het CJIB en andere uitvoeringsinstanties kunnen helpen om hun dienstverlening nog verder te verbeteren. Vanuit wetenschappelijk perspectief is dit onderzoek relevant omdat het verband tussen legitimiteit en naleving in ons land nog nauwelijks is onderzocht. Dit onderzoek kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de theorievorming over nalevingsgedrag.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De omvangrijkste taak van het CJIB is de inning van verkeersboetes. Daarnaast is het CJIB verantwoordelijk voor de inning van een aantal andere boetes, bijvoorbeeld voor het overtreden van de identificatieplicht.Publicatie bekijken: Een factuurtje uit Leeuwarden