Recht en vertrouwen

Recht en vertrouwen

Auteurs:

In het boek ‘De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving’ (redactie H.D. Tolsma en P. de Winter) reflecteren verschillende auteurs vanuit een governance perspectief op het onderwerp vertrouwen in relatie tot toezicht en handhaving. In het boek gaat over vertrouwen bij de wetgever, toezichthouder en handhaver én de rol die het speelt in de interactie tussen betrokkenen.

Eén van de bijdragen komt van Willem Bantema en Heleen Weyers. In de bijdrage ‘Vertrouwen voorspelt motiverende houdingen’ (p. 111-132) presenteren zij de resultaten van kwantitatief onderzoek waarin wordt onderzocht wat vertrouwen betekent voor de mate van nalevingsbereidheid van uitkeringsgerechtigden. Uit het onderzoek blijkt dat vertrouwen daarin een belangrijke rol speelt. Verder maakt het onderzoek duidelijk dat het vertrouwen van uitkeringsgerechtigden in hun uitkeringsinstantie groter is dan hun vertrouwen in de regering en grote ondernemingen, en dat zij, vergeleken met Nederlanders,  minder vertrouwen hebben in dergelijke instituties.

Een andere bijdrage komt van Paulien de Winter en gaat over de uitvoering van de Fraudewet (Wet Aanscherping Handhavings- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving) bij een gemeentelijke sociale dienst. In de bijdrage ‘ “We zijn hier om mensen op de rails te zetten.” Over de afstemming van handhaving in de sociale zekerheid’ (p. 133-152) gaat zij in op de bevindingen van een participerende observatie bij een sociale dienst. In de praktijk blijkt dat er sprake is van vertrouwen van ambtenaren in (naleving door) uitkeringsgerechtigden en dat ook onder de Fraudewet responsief handhaven mogelijk is.

Meer informatie over het boek te vinden op: http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/de-wisselwerking-tussen-recht-en-vertrouwen-bij-toezicht-en-handhaving-1-2017Publicatie bekijken: