Berichten

Psychische zorg

Bijna een derde van alle bijstandsgerechtigden krijgt psychische zorg vanwege psychische klachten. Bij werkenden of mensen die een opleiding volgen is dit slechts 10 procent. Dit blijkt uit onderzoek door het CBS en Harvard University in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De uitkeringsgerechtigden nemen 58,2 procent van de kosten van de geestelijke gezondheidszorg voor hun rekening. Ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft psychische klachtenen ongeveer 43 procent van de Nederlanders krijgt op enig moment hiermee te maken.

Het hoge aandeel van de bijstandsgerechtigden in de geestelijke gezondheidszorg is te verklaren doordat werk de kans op een depressie vermindert. Aan de andere kant is het zo dat uitkeringsgerechtigden met psychische klachten minder kans hebben om aan het werk te komen.

Bron: Volkskrant.nl