Berichten

Prototype slimme handhaving

In 2019 zijn de onderzoekers van het onderzoeksproject Handhaving van Onderop bezig geweest met het testen van een eerste prototype van Slimme Handhaving in de praktijk. ‘Slimme handhaving’ is een nieuw perspectief op handhaving in de sociale zekerheid. Het uitgangspunt van ‘slimme handhaving’ is dat bij de inrichting van de handhavingsrelatie zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met het individuele profiel van de burger. Om medewerkers te helpen bij het vaststellen van het profiel van uitkeringsgerechtigden is een elektronisch analyse instrument ontwikkeld. In een kleinschalig pilot-onderzoek is deze getest bij één uitvoeringsinstantie. De eerste ervaringen van uitkeringsgerechtigden en medewerkers met het analyse instrument zijn positief.

De onderzoeksnotitie en de factsheet zijn te downloaden op de website van Instituut Gak.