Berichten

Podcast aflevering 1

De eerste aflevering van de podcast ‘Menselijke Maat: Van hard naar hart?’ is gelanceerd. In deze podcast bespreken we met uitvoerders en handhavers van de Participatiewet wat de realiteit van hun werk is. In de podcast zijn verschillende handhavingsspecialisten te gast en stellen we vragen als: Wie zijn eigenlijk deze handhavingsspecialisten? Hoe ziet hun dagelijkse werk eruit? En wat denken zij over maatwerk en de menselijke maat?

In 2023 en 2024 is aan de Rijksuniversiteit Groningen, gefinancierd door de Gratama Stichting, onderzoek gedaan naar het versterken van de menselijke maat bij in de uitvoeringspraktijk. De centrale vraag is: Wat zijn de mogelijkheden en moeilijkheden van de menselijke maat bij het handhaven van de verplichtingen van de Participatiewet? Voor het onderzoek spraken we met meerdere handhavingsspecialisten en verstuurden we een landelijke vragenlijst die is ingevuld door 200 handhavingsspecialisten.

In de eerste aflevering spreken we over het werk als sociaal rechercheur. Onze gasten zijn Hans de Rue, sociaal rechercheur en Hans Hofman, teamleider bijzonder onderzoek, die een team van sociale rechercheurs en handhavers aanstuurt. Tegenwoordig staan sociaal rechercheurs vaak in een slecht daglicht, is dit wel terecht? En op welke manier kan een sociaal rechercheur ervoor zorgen dat burgers menselijk worden benaderd?

De podcast is hier te luisteren via Spotify