Berichten

Participatiebeleid

Een zachte hand en subtiele drang naar participatie werken het beste voor mensen in de bijstand. Gemeenten houden niet van dwang en zetten liever in op motiveren van mensen in de bijstand naar vrijwilligerswerk. Ze doen wat volgens de wetenschap het beste werkt: maatwerk, intensief contact met klanten en geen druk. Dat blijkt uit een journalistiek en wetenschappelijk onderzoek in vijf grote steden van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Ruwweg de helft van de mensen in de bijstand is opgegeven voor betaalde arbeid. Zij hoeven niet meer te solliciteren en krijgen geen hulp naar werk. Voor hen is de bijstand veranderd van een tijdelijk vangnet in een blijvende voorziening. In Rotterdam gaat het om 20.000 mensen, in Amsterdam om 30.000.
In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken samen met hoogleraar Actief burgerschap Monique Kremer (ook werkzaam bij de WRR) hoe gemeenten mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt proberen te motiveren om vrijwilligerswerk of mantelzorg te doen. Ze bestudeerden beleid en praktijk in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leeuwarden.

Bron: Divosa.nl