Berichten

Mensen in de bijstand

Voor het eerst in bijna tien Jaren heft er een daling van bijstandsgerechtigden plaatsgevonden. In 2017 nam dit aantal af met ongeveer 3500. De laatste keer dat er een daling plaatsvond was in 2008.

De afname was vooral merkbaar in de groep 27- tot 45-jarigen. Bij 45-plussers en mensen men een niet-westerse achtergrond nam het aantal juist toe.

In totaal zaten er eind 2017 ongeveer 514.000 mensen in de bijstand. Meer dan de helft daarvan heeft een niet-westerse achtergrond.

In Zeeland was relatief de grootste afname te zien van mensen men een bijstandsuitkering. In de regio van Gorinchem kwamen er netto juist meer mensen bij.

Volgens het CBS verschillen de redenen per regio aanzienlijk. Van invloed zijn bijvoorbeeld de plaatselijke arbeidsmarkt, de aanwezigheid van asielzoekers en gemeentelijk beleid.

Bron: nos.nl