Berichten

Blogpost menselijke maat

De blogpagina van Recht en samenleving heeft op 20 maart een blog geplaatst met onze eigen onderzoeker Paulien de Winter in het kader van het wetsvoorstel Wet handhaving sociale zekerheid. De blog gaat onder andere over het onderzoek van De Winter naar handhaving in de sociale zekerheid en de herijking van het handhavingsinstrumentarium.

Sinds haar promotie is Paulien werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde. Op de Rijksuniversiteit Groningen geeft zij rechtssociologie en een aantal beleidsvakken. Daarnaast is zij actief in het kader van het onderzoek Reflectief toezicht.

Lees de volledige blog via: Rug.nl