Berichten

Law & Society

In september 2023 is  onderzoek van Marc Hertogh gepubliceerd in Law & Society Review, een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. In het artikel “Relational legal consciousness in the punitive welfare state: How Dutch welfare officials shape clients’ perceptions of law”, beschrijft Hertogh wat het betekent als een welvaartstaat steeds bestraffender optreedt tegen haar burgers. De bevindingen van het enquêteonderzoek (Slimme Handhaving) worden uiteengezet. De belangrijkste bevinding is dat er een duidelijke relatie is tussen het juridisch bewustzijn van burgers en wat burgers denken dat ambtenaren vinden van het juridisch kader en de wet. Om meer te lezen over dit onderzoek, klik hier!

Bron: http://research.rug.nl