Berichten

Experiment bijstand

Vijf gemeenten mogen gaan experimenteren met de bijstandsregels. Zij mogen twee jaar de regels voor de bijstand versoepelen. Op deze manier wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken kijken op welke manier mensen met een uitkering het beste weer aan een baan geholpen kunnen worden.

De gemeenten Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer hebben vanaf de zomer toestemming van Klijnsma om een andere aanpak te kiezen dan met de Participatiewet. Deze wet bepaalt dat iemand met een uitkering een tegenprestatie moet leveren en moet meewerken aan re-integratie.

In het experiment worden verschillende onderzoeksgroepen gevormd. Zo komt er een groep waarin de deelnemers een bedrag van de inkomsten uit werk mogen houden zonder dat dit ten koste gaat van de uitkering. Een andere groep krijgt veel minder verplichtingen opgelegd zoals sollicitatieverplichtingen en de derde groep wordt een stuk intensieve begeleid.

Ook de gemeenten Amsterdam, Nijmegen en Utrecht willen gaan experimenteren. Hun aanvraag wordt op dit moment bekeken door Klijnsma.

Bron: NOS.nl