Berichten

Evaluatie Participatiewet

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de werking van de Participatiewet geëvalueerd. Op dinsdag 19 november 2019 heeft het SCP deze evaluatie gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking. Deze wet dient ter vervanging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel was om langdurig werklozen en mensen met een handicap aan het werk te helpen, bij voorkeur bij gewone werkgevers. De nieuwe Participatiewet zou het voor werkgevers overzichterlijker en makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Uit de evaluatie van het SCP blijkt dat de wetgeving erg ingewikkeld is en dat het niet gelukt is om de doelgroep aan het werk te helpen. Er moet nog veel gebeuren wil de wet wel een succes worden.

Voor de evaluatie zie: SCP

Bron: AWVNnrc