Berichten

De Monitor

Het tv-programma De Monitor van de NCRV is opnieuw gestart met een onderzoek naar de sociale zekerheid. Ditmaal staan de gevolgen van de Participatiewet centraal. In deze aflevering worden namelijk verschillende personen geïnterviewd die allen vertellen over hun negatieve ervaringen met deze onlangs ingevoerde wet. Zo vertelt een vrouw die slechthorend is dat ze niet in het doelgroepenregister voor gehandicapten opgenomen kan worden, waardoor ze banen die geschikt voor haar zijn misloopt. Ook een blinde man vertelt dat hij niet kan worden opgenomen in het doelgroepenregister: hij heeft onlangs nog werk gehad, wat ervoor zorgt dat opname in het register niet mogelijk is. Nu is hij verplicht te solliciteren op functies als schilder en buschauffeur. Een link naar deze aflevering is hieronder te vinden:

Aflevering: Werken met een beperking

  

De Monitor, een programma van de NCRV, zendt een reeks afleveringen over de sociale dienst uit. Per aflevering worden casussen besproken van verschillende uitkeringsgerechtigden over de problemen die zij ervaren in hun contact met de sociale dienst. Tevens worden werknemers van de sociale dienst geïnterviewd.

Documentairereeks Sociale Dienst

Aflevering 1 (zondag 18 januari)
‘Worden mensen door de sociale dienst gek gemaakt?’ is het onderwerp van de eerste aflevering van De Monitor over de sociale dienst. Het verhaal van een man die een zelfmoordpoging ondernam, staat hierin centraal. Het gedrag van de medewerkers van de sociale dienst was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Hij had verwacht dat de sociale dienst alerter zou zijn op de risicofactoren die in zijn situatie speelden, maar helaas was dat niet gebeurd.

Aflevering 2 (zondag 8 februari)
De Monitor is in deze aflevering op bezoek in de gemeente Enschede. Reden om deze stad te bezoeken was volgens De Monitor omdat ze van kijkers van het programma verontrustende reacties kregen over de strenge uitkeringsregels van de sociale dienst van deze gemeente.

Aflevering 3 (zondag 1 maart)
In deze aflevering het verhaal van Diane van Aalderen. Zij ontvangt een uitkering en past met enige regelmaat op haar kleinkinderen. Ondanks dat zij gratis oppast, had ze dit moeten aangeven bij haar sociale dienst. Hierom moet zij de sociale dienst ruim 34.000 euro terugbetalen.

Aflevering 4 (zondag 12 april)
Onderwerp van deze aflevering over de sociale dienst is het verkopen van spullen via Marktplaats: casus van deze aflevering is een vrouw die de gemeente 40.000 euro moet terugbetalen aan uitkeringsgeld, omdat ze vier kittens via Markplaats verkocht. Zij kan ook nog een boete opgelegd krijgen van hetzelfde bedrag. Tevens wordt in deze aflevering een update gegeven over de situatie van de oppasoma Diane.

Aflevering 5 (zondag 19 april)
In deze aflevering over de sociale dienst van De Monitor het verhaal van een vrouw die maandenlang door een private instelling, welke was ingehuurd door de sociale dienst, werd geobserveerd met het doel om te bepalen of de vrouw de regels, die verbonden waren aan haar uitkering, wel naleefde.

Aflevering 6 (zondag 17 mei)
In deze laatste aflevering van dit seizoen van De Monitor worden alle zaken uit de eerdere afleveringen opnieuw besproken en wordt gekeken hoe het met deze mensen gaat. Zo heeft inmiddels de sociale dienst zijn excuses aangeboden aan Arend, de man uit aflevering 1, en gaat hij workshops geven aan werknemers van de sociale dienst hoe om te gaan met cliënten. Ook gaat De Monitor langs bij oppasoma Diane van Aalderen: zij krijgt van de gemeente Amsterdam een nieuwe beschikking. Tevens wordt in deze aflevering een nieuwe casus besproken: een vrouw werd gekort op haar uitkering, omdat zij haar dementerende ex-echtgenoot mantelzorg verleende. Door de korting op haar uitkering was zij genoodzaakt de zorg voor haar ex-echtgenoot over te laten aan buurtzorg. De gemeente heeft inmiddels excuses gemaakt voor deze gang van zaken.

Aflevering 7 (11 oktober)
Ook in het nieuwe seizoen van het programma De Monitor wordt de Nederlandse sociale dienst onder de loep genomen. Ditmaal wordt de tegenprestatie onderzocht: in deze aflevering over de tegenprestatie staat het verhaal van de 61-jarige jurist Pieter uit Rotterdam centraal. Hij is werkloos en moet papier prikken om zijn uitkering te behouden. Tevens wordt in deze aflevering de Groningse hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk geïnterviewd.


Documentaire Werkloos & Boos

Een half jaar eerder, in de documentaire ‘Werkloos & Boos’ van 29 september 2014 werd de maatregel van de social return besproken. In deze documentaire wordt onder andere de problematiek die voorkomt uit deze maatregel besproken.