Berichten

Arbeidsmarkt ’17-‘18

De prognose betreft de verwachtingen van het UWV over de landelijke, sectorale en regionale arbeidsontwikkelingen in 2017 en 2018.

Naar verwachting stijgt het aantal banen de komende 2 jaar met ruim 225.000 naar zo’n 10,2 miljoen banen in 2018. In een aantal sectoren zoals de bouw, wordt de arbeidsmarkt krapper. In de sector ICT is de arbeidsmarkt al krap.

Wanneer de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, wordt het steeds lastiger of duurder om personeel te vinden. Nadat het aantal banen de laatste jaren in de zorg en welzijn afnam, neemt het aantal banen in deze sector de komende twee jaren weer toe.

Het aantal banen met een flexibel contract is de afgelopen jaren zeer sterk gestegen en deze groei zal voorlopig ook verder doorzetten. Toch kregen in 2016 werknemers vaker een vast contract dan in 2015.

Het aantal WW-uitkeringen zal naar verwachting met 100.000 dalen naar 311.000 eind 2018. De beroepsbevolking zal de komende 2 jaar met ongeveer 148.000 toenemen. In 2018 bestaat de beroepsbevolking dan uit meer dan 9 miljoen mensen. Ook het aantal 55-plussers in de beroepsbevolking zal toenemen.

Bron: Werk.nl