Berichten

Wetswijziging bijstand

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bereidt een wetsvoorstel voor dat directe toegang tot bijstand na fraude voorkomt.

De huidige wet dwingt gemeenten en de Sociale verzekeringsbank om na het vaststellen van fraude, direct weer een bijstandsuitkering te verstrekken. Als iemand heeft gefraudeerd ontstaan er terugvorderingen en boetes. Deze kunnen in de huidige situatie bij de vermogenstoets als schuld worden afgetrokken van het bezit. De fraudeur kan dan onder de vermogensgrens uit komen en weer recht hebben op een bijstandsuitkering. Op deze manier loont fraude.

Het wetsvoorstel dat de staatssecretaris voorbereidt voorkomt dit: vorderingen en boetes wegens fraude binnen de sociale zekerheid worden niet meer meegeteld als schuld bij de vermogenstoets.

Bron: Rijksoverheid