Berichten

Afhankelijk van bijstand

Vrouwen zijn over het algemeen afhankelijker van de bijstand of een WW-uitkering dan mannen. Er is een relatieve ‘’oververtegenwoordiging’’ van vrouwen in de sociale zekerheid.

De Inspectie SZW concludeert dat mogelijk de manier waarop vrouwen naar werk zoeken de oorzaak is. Zo zouden vrouwen minder bereid zijn om op onregelmatige tijden te werken en langere reistijden af te leggen. Vrouwen voelen minder druk om werk te zoeken dan mannen. De Inspectie concludeert dat mannen en vrouwen mogelijk een andere re-integratieaanpak nodig hebben.

In 2015 lukte het vanuit de bijstand ongeveer 8 procent van de vrouwen om voor minstens 3 maanden werk te vinden. Bij mannen lag dit percentage op 11. In de WW lukte het een op de drie vrouwen om weer aan werk te komen, terwijl dit bij mannen bijna vier op de tien was.

De werkloosheid onder vrouwen is 6,7 procent en bij de mannen heeft 5,9 procent geen werk.

Bron: Nu.nl