Berichten

Verbeterpunten UWV

De rekenkamer stelt dat werkzoekenden niet altijd passende hulp krijgen bij het zoeken naar een baan. Ook is de opsporing van fraude en misbruik bij uitkeringen nog niet op orde.

De oorzaak ligt volgens de Algemene Rekenkamer mede bij politiek Den Haag dat steeds het beleid en daarmee ook de organisatie verandert. Hierdoor verloopt de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en het UWV moeizaam. Daarnaast is het budget voor arbeidsbemiddeling gehalveerd in 2012.

Andere taken zoals het tijdig verstrekken van uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten gaan wel goed. De organisatie werkt doelmatiger door eenvoudigere regels en automatisering.

Minister Asscher van Sociale Zaken moet zich richting op verbetering van de probleempunten. Zelf reageert deze dat er al verbeteringen in gang gezet zijn en dat de stijgende lijn moet worden doorgezet.

Bron: Telegraaf.nl