Berichten

‘UWV in zwaar weer’

Een vierdelige serie in de Volkskrant over het UWV.

Deel 1. Werken bij het UWV: vast in een web van protocollen

In het eerste deel van de vierdelige serie wordt gekeken naar de werkwijze van het UWV. Verschillende medewerkers zijn geïnterviewd over hun bevindingen. Het aantal processen, procedures en regels die bij het UWV moeten worden doorlopen wordt benoemd als een groot probleem. Door andere medewerkers wordt de nieuwe privacywet, de AVG, aangekaart als een belangrijke oorzaak voor het niet goed kunnen opsporen van fraudeurs. Weer een ander probleem dat naar voren komt is het gebrekkig analyseren van beschikbare data: de data wordt niet samengebundeld, maar iedere afdeling kijkt alleen naar de gegevens die voor zijn terrein van belang zijn.

Over de oplossing voor deze problemen wordt ook verschillend gedacht: aan de ene kant wordt meer geld genoemd, terwijl aan de andere kant de ontwikkeling van een analyse systeem als de oplossing wordt gezien.

Lees het volledige artikel: Volkskrant deel 1

Deel 2. Het UWV, een door de politiek gecreeërd monster

In de politiek wordt al jaren gesproken over het veranderen van het UWV. Het UWV krijgt daardoor steeds te maken met wetsvoorstellen, waarvan sommigen in de partijk nauwelijks uitvoerbaar blijken te zijn. Voor deze extra taken krijgt het UWV geen extra geld.

De politiek wil het liefst dicht op het UWV zitten, om zo te voorkomen dat er opnieuw fouten worden gemaakt. Maar de manier waarop dat het beste kan, is nog niet gevonden.

Lees het volledige artikel: Volkskrant deel 2

Deel 3. De ict-vernieuwing bij het UWV blijkt hindernisparcours voor gevorderden

Tussen 2018 en 2022 wordt de ICT van het UWV vernieuwd. Een project dat niet alleen miljoenen aan belastingeld gaat kosten, maar dat ook in het verleden al vaak is mislukt. In deel 3 van de reeks over het UWV worden de verschillende hindernissen besproken die bij de ict-vernieuwing op de loer liggen.

Ten eerste heeft het UWV te weinig ict-experts in huis om het project te kunnen uitvoeren. Toezichthouder Bureau ICT-toetsing houdt het project in de gaten. Ten tweede schiet de wet tekort bij dit soort projecten en heerst er een angst voor claims. Ten derde kent het UWV geen afrekeningscultuur: bestuurders worden niet ontslagen als gevolg van het mislukken van ict-projecten. Hierdoor worden sneller fouten gemaakt. Ook weten opdrachtnemers dat de overheid toch wel betaald en budgetten kunnen worden overschreden. Een vierde hindernis waar het UWV tegen aanloopt is dat het personeel geen vertrouwen heeft in het nieuwe ‘ict-landschap’. Het personeel vindt het genomen besluit onduidelijk en vreest onder andere voor meer bureaucratie. Het laatste probleem van de ict-vernieuwing is dat het systeem te complex is.

Lees het volledige artikel: Volkskrant deel 3

Deel 4. Het Werkbedrijf, waar alle problemen van het UWV samenkomen

In het laatste deel van de serie over het UWV wordt het Werkbedrijf besproken.

Bij de Werkpleinen van het UWV werken werkbemiddelaars die in contact staan met de uitkeringsgerechtigden. Ze begeleiden hen in het vinden van een baan en letten er tegelijkertijd op dat deze mensen hun verplichtingen nakomen. Onze eigen onderzoeker Paulien de Winter vertelt in de laatste alinea’s over de manier waarop de werknemers van Werkpleinen hun werk doen. Ze licht toe dat de werknemers zich niet laten vangen door protocollen, maar juist maatwerk leveren.

Lees het volledige artikel: Volkskrant deel 4