Berichten

UWV experimenteert

Het UWV geeft de ene uitkeringsgerechtigde veel hulp bij het vinden van werk en de ander bewust niet. Daarmee wil het UWV het effect bestuderen.

Doordat de druk op het UWV toeneemt om aan te tonen of zij ook effectief werken, neemt toe. Daarom experimenteert he UWV steeds vaker waarbij het een deel van de klanten intensief begeleidt en een kleiner deel van de werklozen of arbeidsongeschikten alleen digitale hulp aanbiedt. De werkzoekende weet hier vaak niets vanaf.

Wetenschappelijk gezien is het een goede aanpak om door middel van het bsn-nummer te bepalen in welke groep de arbeidsongeschikte of werkloze valt. Daardoor het de groep aselect gekozen en dat maakt de uitkomst betrouwbaar. Om zeker te weten dat nieuwe dienstverlening effect heeft, is het noodzakelijk een zuivere effectmeting te doen.

Er is al eerder onderzoek gedaan in 2012 en 2013. De conclusie was toen in 2015 dat de kans op werk iets hoger is bij intensieve begeleiding, al was het verschil maar klein. Wanneer nu blijkt dat er geen verschil is, dan is het niet slim om veel geld te gaan investeren in intensieve begeleiding.

Bron: Trouw.nl