Berichten

UWV en regelgeving

Ophef artikel Trouw

Eind mei publiceerde dagblad Trouw een artikel over het boetebeleid van het UWV. In dit artikel werd geschreven dat het UWV per 1 juli 2015 zou stoppen met het beboeten van uitkeringsgerechtigden die hun inkomstenopgaven onjuist of niet doorgeven. Hierdoor zou het achterhouden van informatie ongestraft blijven. Dit beleid zou gaan gelden voor personen met een WW-uitkering en personen die een uitkering ontvangen op grond van de Ziektewet.

UWV zegt in een reactie op het artikel van Trouw dat deze berichtgeving ongenuanceerd en onvolledig is. Op 1 juli 2015 treedt de nieuwe Wet werk en zekerheid in werking en dit heeft tot gevolg dat personen met een WW-uitkering vanaf dat moment elke maand hun inkomen moeten doorgeven. Of dit bedrag klopt, wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van gegevens die door de werkgever aan de Belastindienst zijn verstrekt. Wanneer deze bedragen niet overeenkomen, verrekent het UWV deze bedragen en wordt geen boete opgelegd. UWV stelt dat hierdoor frauderen niet meer rendabel is, omdat de aangeleverde gegevens van de uitkeringsgerechtigde altijd zullen worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die de werkgever heeft opgegeven bij de Belastingdienst. Er worden dan dus geen boetes meer opgelegd; het nieuwe beleid zou juist witte fraude voorkomen. Daarnaast wordt dit beleid volgens het UWV niet op alle personen met een WW-uitkering toegepast, maar alleen op WW-uitkeringerechtigden van wie de werkgever de loongegevens heeft aangeleverd bij de Belastingdienst. Als laatst stelt het UWV dat deze informatieverplichting niet de enige verplichting is van een uitkeringsgerechtigde en dat het UWV op al deze andere verplichtingen gewoon blijft controleren en fraudeonderzoek blijft verrichten.

Bron: Trouw (1) UWV (2)


Ophef brief UWV

Ophef is ontstaan over een brief die UWV stuurt naar personen met een uitkering die een baan hebben gevonden. In deze brief feliciteert het UWV de uitkeringsgerechtigde met het vinden van een baan en stelt daarbij dat de sollicitatieplicht doorloopt tot aan de eerste officiële werkdag. De ophef ontstond nadat een uitkeringsgerechtigde zijn felicitatiebrief van het UWV op twitter plaatste. Oud-Kamerlid Peter van Heemst, die op de brief reageerde, noemde het voorval bizar.

UWV stelt dat wettelijk is vastgelegd dat de uitkeringsgerechtigde een sollicitatieplicht heeft en dat het UWV het einde van deze sollicitatieplicht heeft vastgesteld op het moment dat met de eerste werkdag begonnen wordt. Hiervoor is  volgens het UWV gekozen omdat tot aan het begin van de eerste officiële werkdag nog van alles mis kan gaan: ziekte van de uitkeringsgerechtigde, maar bijvoorbeeld ook het niet verlengen van het contract na het aflopen van de proeftijd.

Bron: Algemeen Dagblad


CRvB verlaagt boete UWV

Een docent die ten dele werkloos was, had in de periode van augustus 2012 tot en met maart 2013 niet aan het UWV gemeld dat hij extra werkuren maakte, wat resulteerde in ongeveer 15.000 euro aan onterecht ontvangen uitkeringsgeld. UWV vorderde vervolgens dit geldbedrag terug en beboete de man tevens voor het verzuim. Boetebedrag: 15.000, oftewel gelijk aan het onterecht ontvangen geld.

De docent was het niet eens met de beslissing van het UWV en ging in beroep. Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) was dat de boete van het UWV te hoog was: het verzuim vond deels plaats voor de inwerkingtreding van de nieuwe fraudewet op 1 januari 2013. De regel uit de nieuwe fraudewet dat de boete evenhoog is als het onterecht ontvangen uitkeringsgeld, mag alleen gebruikt worden voor de periode van het verzuim dat plaatsvond na 1 januari 2013. Hierom verlaagde de CRvB de boete naar een bedrag van 2000 euro.

Bron: RTL Nieuws 


UWV laat werknemers met kanker werken

19 november 2014 – De Stentor kopte onlangs dat een aantal personen met een (terminale) vorm van kanker, ondanks hun vooruitzichten en het oordeel van hun behandelend arts, toch geheel of ten dele is goedgekeurd door de verzekeringsartsen om te gaan werken. Tevens melden verschillende klanten met dezelfde ziekte dat ze geen goede begeleiding van het UWV ontvangen en ook vinden zij dat ze niet correct worden behandeld door de instantie. De Stentor schrijft dat dit alles in strijd is met de landelijke regels van het UWV. Een landelijk expert stelt in het artikel dat de hoeveelheid ‘schrijnende dossiers’ stijgt. Het UWV stelt daarentegen dat de omvang de hoeveelheid klachten vermindert. Dit komt volgens het UWV omdat ze tegenwoordig samenwerken met de patiëntenbelangenorganisatie NFK.

Bron: De Stentor


Re-integreren

6 november 2014 – Onlangs oordeelde het hof in Den Bosch in de volgende zaak: een werknemer wilde als gevolg van ziekte re-integreren, maar was van mening dat zijn werkgever hem daartoe onvoldoende in staat stelde. Hierom schakelde de werknemer UWV in voor een deskundigenoordeel en tevens werd de bedrijfsarts naar zijn oordeel gevraagd. Beide waren het met de werknemer eens dat de werkgever zich meer moest inzetten voor de re-integratie van de man. De werkgever liet de situatie vervolgens door een arbeidsdeskundige onderzoeken. Deze trok de conclusie dat de werknemer onmogelijk zijn huidige werkzaamheden kan hervatten en dat ook binnen het bedrijf voor de man geen verdere werkzaamheden lagen en hierom was het advies van de arbeidsdeskundige re-integratie tweede spoor in plaats van re-integratie eerste spoor.

Opvallend in deze zaak is dat de rechter het oordeel van de arbeidsdeskundige overneemt, terwijl normaal gesproken de rechter het oordeel van de bedrijfsarts en UWV belangrijker acht.

Bron: Rendement


UWV in strijd met wet

30 oktober 2014 – Verzekeringsartsen zijn het niet eens met de wijze waarop UWV haar taken uitvoert en stellen ook dat het UWV daarmee in strijd met de wet handelt. Medewerkers verzuimbeheersing van het UWV vragen namelijk hun klanten om medische gegevens om het voorwerk voor de verzekeringsartsen te kunnen verrichten en dat terwijl alleen de artsen bevoegd zijn deze medische gegevens in te zien. De artsen hebben inmiddels melding gemaakt van de strijdige handelingen van de medewerkers verzuimbeheersing.

Bron: svcafe.nl


Herziening strafbeleid

14 oktober 2014 – Een speciale werkgroep, bestaande uit cliënten van het UWV, heeft de uitwerking van de Wet Aanscherping Sanctiebeleid onder de loep genomen. Aanbevelingen van die onderzoek waren onder meer dat de clienten bij niet-verwijtbare fouten geen boete opgelegd mogen krijgen en dat wanneer cliënten fouten maken met hun uitkering het UWV binnen een termijn van vier weken deze fouten moeten herstellen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en aangeboden aan het UWV.

Bron: De Stentor