Berichten

Sollicitatieactiviteit?

De rechtbank Gelderland heeft recentelijk een uitspraak gedaan over sollicitatieactiviteiten. Hierin oordeelde de rechtbank dat het plaatsen van een cv op een vacaturesite niet is aan te merken als een sollicitatieactiviteit zoals bedoelt in het Besluit sollicitatieplicht werknemers. Het plaatsen van een cv op een vacaturewebsite is onvoldoende concreet, aangezien dit geen sollicitatie is die rechtstreeks is gericht aan een specifieke werkgever. De betrokkene kreeg in dit geval geen maatregel omgelegd omdat het UWV op haar site aangeeft dat dit wel bij de sollicitatieactiviteiten zou behoren. Na deze uitspraak is er dus meer duidelijkheid over wat als sollicitatieactiviteit gezien moet worden.

 

In onderstaande link vindt u de betreffende uitspraak:

Bron: rechtspraak.nl