Berichten

Tegenprestatie

In haar reactie op het evaluatierapport van de Participatiewet kondigt staatssecretaris van Ark aan dat het voor bijstandsgerechtigden verplicht wordt om een tegenprestatie te leveren.

In elke gemeente moeten mensen in de bijstand een passend aanbod krijgen voor een studie, stage of werktraject. In de huidige situatie gaan de gemeenten verschillend om met de tegenprestatie. Ze bepalen nu zelf of iemand wel of geen tegenprestatatie moet leveren, wat tot grote verschillen leidt tussen de gemeenten. In de ene gemeente is er nauwelijks toezicht op, terwijl in een andere gemeente de bijstandsgerechtigden actief benaderd worden. De gemeenten blijven wel vrij in het bepalen van de vorm van de tegenprestatie.

Bron: NosVolkskrant