Berichten

Promotie 11 juli

Op 11 juli 2019 promoveert onze eigen onderzoeker Paulien de Winter aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar onderzoek: ‘Tussen de regels: een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid’.

Paulien de Winter onderzocht bij drie sociale diensten en twee UWV werkbedrijven de handhaving van verplichtingen bij uitkeringen. Zij heeft daarbij niet gekeken naar de wetgeving hierover, maar hoe het er aan toegaat in de praktijk. Paulien de Winter heeft elf maanden lang intensief meegelopen met gemeenten en UWV. Per instelling werkte zij twee tot drie maanden lang volledige werkweken. In totaal heeft Paulien de Winter zeventig medewerkers geïnterviewd.

In 2013 is de ‘Fraudewet’ ingevoerd die dwingend voorschrijft hoe gemeenten verplichtingen moeten naleven. Uit het onderzoek van Paulien de Winter blijkt dat strenge regelgeving niet vanzelfsprekend leidt tot strenge uitvoering. Als er veel regels zijn, kan het zo zijn dat de ene regel de andere uitsluit: medewerkers kiezen dan zelf welke regel zij toepassen. Daarnaast kan een overdaad aan regels ervoor zorgen dat medewerkers zich daartegen afzetten.

Tussen alle vijf de instellingen bestaan grote verschillen, maar ook tussen de gemeenten en UWV. Een voorbeeld dat wordt aangehaald van een verschil in lezing, is de sollicitatieplicht. Bij het ene UWV Werkbedrijf betekent vier keer per vier weken solliciteren letterlijk vier keer, bij het andere Werkbedrijf gaat het om een gemiddelde.

Wat tijdens haar onderzoek positief is opgevallen, is de houding van de medewerkers. Paulien de Winter beschrijft de medewerkers als trots op hun werk, met een hart voor de zaak terwijl ze hard hun best doen voor anderen.

Bronnen: RUGRTV NoordBinnenlands Bestuur