Agenda en Praat mee

Focusgroepen

Focusgroepen

Dit najaar (september en oktober) organiseren wij een aantal (besloten) focusgroepen met burgers, handhavers en deskundigen. Een focusgroep is een bijeenkomst waarbij een groepsdicussie gehouden wordt over een thema.

Overheidsorganisaties zoals UWV, Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst kunnen gebruik maken van verschillende handhavingsinstrumenten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van voorlichting en advisering of door gebruik te maken van boetes en sancties. De focusgroepen ‘Handhaving van Onderop’ zullen gaan over de wisselwerking tussen de handhavingsinstantie, ambtenaren en de uitkeringsgerechtigde burgers. Het doel van dit gesprek is om zoveel mogelijk actuele ontwikkelingen rondom dit thema in kaart te brengen. In ons verdere onderzoek willen we ons hier dan in gaan verdiepen. Enkele vragen die tijdens de focusgroep aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld:

 

  •           Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op het terrein van de handhaving van de sociale zekerheid?
  •           Wat is de meest effectieve vorm van handhaving?
  •           Wat zijn belangrijke voor- en nadelen van verschillende vormen van handhaving?
  •           Over welke ontwikkelingen op het terrein van de handhaving maakt u zich de meeste zorgen?
  •           Wat moet er veranderen bij de handhaving van de sociale zekerheid?

 

Deelnemen aan de focusgroepen is helaas niet meer mogelijk. Maar wilt u iets kwijt over uw eigen ervaringen: praat mee!