Berichten

Aanpak van schulden

Gemeenten moeten mensen met schulden meer gaan helpen. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met gemeenten in gesprek over een nieuwe schuldenaanpak. Veel mensen kunnen niet terecht bij hun gemeente voor hulp.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat mensen niet mogen worden uitgesloten voor schuldhulpverlening, zonder dat naar de individuele omstandigheden wordt gekeken. In praktijk gebeurt dit wel. Vooral mensen die in scheiding liggen en zzp’ers worden nauwelijks toegelaten tot schuldhulpverlening.

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komende drie jaar 80 miljoen vrijgemaakt voor de aanpak van schulden. 90 procent daarvan is bestemd voor gemeenten.

Een op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Dat is te veel vindt Van Ark. Voorkomen en goede begeleiding zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Bron: Nos.nl