Berichten

Niet iedereen profiteert

Niet iedereen die kan of wil werken krijgt een betaalde baan. Voor groepen die in de crisis achteruit gingen, zoals laaggeschoolden, werklozen, arbeidsgehandicapten dreigt maatschappelijke uitsluiting. Dit blijkt uit de arbeidsanalyse 2017 van het UWV.

De werkgelegenheid trekt te weinig aan om iedereen aan een betaalde baan te helpen. De werkloosheid blijft daarom naar verwachting hoger dan voor de crisis. Het werkloosheidpercentage was in 2008 3,7 procent, terwijl dit in 2016 6,0 procent was. Groepen die voor de crisis al een slechte arbeidsmarktpositie hadden, zijn extra hard getroffen.

Uit het rapport blijkt dat vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt steeds vaker niet op elkaar aansluiten. Deze trend wordt veroorzaakt door technologische ontwikkelingen. Daardoor krimpt het aantal banen op laag en middelbaar niveau en groeit de vraag naar hoogopgeleide werknemers.

Tof Thissen, directeur van het UWV werkbedrijf zegt dat geinvesteerd moet worden in de zwakkere groepen door dienstverlening en het faciliteren van loopbaanzekerheid.

Bron: Uwv.nl