Berichten

Minder WW-uitkeringen

Door de herstellende economie is het aantal WW-uitkeringen in 2016 gedaald van 446.000 naar 412.000. Het UWV keerde in totaal 5,7 miljard euro uit aan WW-uitkeringen. Dit is 700 miljoen minder dan in 2015. NIet iedereen profiteert hiervan. Voor de oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking is blijvend aandacht nodig.

Eind 2015 besloot he kabinet dat het UWV meer persoonlijke begeleiding moest gaan bieden. Hier werd 150 miljoen voor uitgetrokken. Afgelopen oktober is het UWV hiermee begonnen. Daarnaast hoopt het UWV dat het nieuwe kabinet geld uittrekt voor betere begeleiding van werkzoekenden.

Bron: Nos.nl