Berichten

50-plussers in de WW

In Friesland is het aantal 50-plussers in de WW sinds februari zelfs met 13 procent gedaald. in Noord-Holland en Utrecht bedroeg de afname 4 procent.

In de periode van januari 2013 tot en met februari 2016 steeg het aantal werklozen vrijwel constant. Gemiddeld nam het aantal oudere WW’ers toe met 49 procent. Vanaf februari 2016 is dit weer gedaald met 6 procent.

Naast Friesland was de daling het grootst in Zeeland, Limburg en Overijssel. Mannen vinden vaker binnen een jaar weer een baan vanuit de WW dan vrouwen. 47 procent van de mannen, tegenover 35 procent van de vrouwen.

Bron: Nu.nl