Berichten

Burgers & regeldruk

In een recent onderzoeksrapport stelt het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) dat de inkomenstoeslagen te ingewikkeld zijn en dat er tevens te veel van deze regelingen zijn. Een groot deel van de bevolking krijgt een of meerdere toeslagen uitgekeerd en daarbij heeft zij gemiddeld te maken met dertien verschillende toepasselijke regelingen. Het advies van Actal om de regeldruk te verlagen is drieledig. Eerste advies van Actal is dan ook om het aantal regelingen te verlagen. Tweede advies betreft het vaststellen van één definitie van het woord ‘inkomen’ en ‘vermogen’. Op dit moment worden meerdere soorten definities gebruikt, wat tot verwarring leidt. Het laatste advies is om één uitbetaalmoment te kiezen voor alle regelingen.

Actal stelt ‘een individuele en persoonlijke benadering noodzakelijk’  van de burger bij gebruik van de huidige regelgeving. Het informeren van de burger over de regelingen via websites, folders en brochures acht Actal onvoldoende.

Bron: Actal