Berichten

Laag budget bijstand

Een groot deel van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen uit te betalen. Uit een analyse blijkt dat dit budget de afgelopen jaren te laag is begroot. Dit komt vooral doordat er geen rekening is gehouden met de voorspelbare groei van de bijstand door de instroom van statushouders en de toenemende kosten van de gemeentelijke vangnetregeling.

Door het Rijk wordt er elk jaar beschikbaar gesteld voor het uitbetalen van de bijstandsuitkeringen. Het is wettelijk vastgelegd dat dit budget toereikend hoort te zijn. Voor de jaren 2015 en 2016 was er echter ook al een tekort. Voor 2017 ziet dit er evenmin goed uit.

Divosa liet daarom een onderzoek doen door adviesbureau AEF waarom het budget niet meer aansluit bij de realiteit. Deze analyse verklaart volgens Divosa waarom gemeenten in de afgelopen jaren niet voldoende budget hebben gekregen om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen.

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa is van mening dat het Rijk samen met de gemeenten gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken. ‘’Gemeenten moeten er vanuit kunnen gaan dat het Rijk voldoende budget beschikbaar stelt om de bijstandsuitkeringen te betalen’’.

Bron: divosa.nl