Berichten

Jongeren in beeld

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de functionaliteit ‘jongeren in beeld’ ontwikkeld. Iedere gemeente kan daardoor maandelijks een rapportage ontvangen van jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar, zonder startkwalificatie, zonder onderwijsinschrijving, zonder werk en zonder uitkering. Gemeenten kunnen deze jongeren benaderen.

Veel gemeenten willen jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld brengen voor ondersteuning naar leren, werken of een combinatie van beide. Om gegevens aan gemeenten te leveren was het nodig om een nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Hierdoor worden gegeven van DUO gekoppeld aan gegevens van het UWV. In maart, april en mei 2018 testen ruim tien gemeenten de functionaliteit. Als de evaluatie hiervan positief is dan kunnen in de zomer ook andere gemeenten aansluiten.

Het inlichtingenbureau levert de gegevens aan de gemeentelijke dienst die de Participatiewet uitvoert. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop en met wie zijn gegevens delen.

Bron: Rijksoverheid.nl