Nieuws

Onderzoek Fraudewet

Onderzoek Fraudewet

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Fraudewet. Deze wet geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om uitkeringsfraude harder aan te pakken. Nu de wet ruim een jaar van kracht is, wil de ombudsman onderzoeken of de opgelegde boetes in verhouding staan tot de administratieve fouten die mensen met een uitkering hebben gemaakt. In het onderzoek worden de SVB, het UWV en drie gemeenten betrokken.

Burgers hebben de Nationale ombudsman laten weten de  boetes oneerlijk te vinden. Zij vinden het vanzelfsprekend dat zij een te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Maar zij vinden het onredelijk een boete van 100% te krijgen als de te veel ontvangen uitkering het gevolg was van een vergissing of een misverstand.

De ombudsman verwacht het onderzoek in het najaar af te ronden.

Bron: Nationale ombudsman