Berichten

Finland basisinkomen

Finland staakt het experiment basisinkomen. De staat ziet meer heil in andere systemen om het werklozen makkelijker te maken op zoek te gaan naar werk.

Sinds vorig jaar kregen tweeduizend willekeurig gekozen werklozen in Finland een toelage van ruim 500 euro per maand. Alles wat ze daarboven zelf verdienen, mochten ze houden. Nu wil de staat het project stoppen. Ze zoekt andere manieren om het systeem van sociale verzekeringen te hervormen.

De verwachting was dat een basisinkomen het mensen makkelijker zou maken om zelf voor aanvullende inkomsten te zorgen, zonder dat ze te veel met geldzorgen zouden zitten. Of dit heeft gewerkt is nog niet bekend aangezien een evaluatie van het systeem pas in 2019 verwacht wordt.

Nu zoekt Finland naar andere manieren om mensen meer welvaart te bezorgen. De Finse minister Petteri Orpo van financiën is vooral geïnteresseerd is in een Brits systeem waarin mensen soms geld als krediet krijgen.

In Nederland wordt ook geëxperimenteerd met het basisinkomen op kleinere schaal. Wethouders in bijvoorbeeld Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer kijken of bijstandsgerechtigden meer baat hebben bij andere regels. Nu moeten mensen die bijstand ontvangen daar een tegenprestatie voor leveren.

Bron: Trouw.nl