Berichten

Factsheet SZW

Op woensdag 27 november 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een factsheet gepubliceerd over de uitvoering van de Participatiewet.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De factsheet geeft de uitvoering vanaf 1 januari 2015 tot en met augustus 2019 cijfermatig weer. Er worden drie thema’s behandeld: personen met een bijstandsuitkering, de onderscheuning door gemeenten in het algemeen, en de ondersteuning door gemeenten van mensen met een arbeidsbeperking.

Een uitkomsten van de factsheet zijn onder andere dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering sinds 2017 afneemt en dat de inzet van re-integratievoorzieningen door gemeenten is toegenomen.

 

 

 

Zie voor de factsheet: Divosa